Wat is Zero Emissie Busvervoer?

Het overgrote deel van de 5.000 bussen in het openbaar vervoer in Nederland maakt gebruik van verbrandingsmotoren. Deze motoren stoten schadelijke stoffen uit, wat negatieve gevolgen heeft voor de luchtkwaliteit. Een slechte luchtkwaliteit brengt gezondheidsklachten met zich mee.

Bij Zero Emissie Busvervoer worden de bussen elektrisch aangedreven en wordt geen gebruik gemaakt van verbrandingsmotoren. Het is daardoor ook mogelijk om gebruik te maken van duurzame energiebronnen. Er worden geen schadelijke stoffen uitgestoten, de CO2-emissie wordt verminderd en de bussen veroorzaken minder geluidsoverlast.

Voorzitter Marijke van Haaren (rechts) in gesprek met CDA Europarlementarier Corien Wortmann-Kool over de doelstelling van de Stichting Zero Emissie Busvervoer. (10/10/2011)