ELENA

Het ELENA (European Local ENergy Assistance) programma is een faciliteit van de Europese Investeringsbank en de Europese Commissie en subsidieert kosten die nodig zijn voor het uitwerken van een projectplan voor een grootschalige duurzame energie investeringsprogramma's.

20121205 eib elena 099

ELENAsubsidie is bedoeld als steun voor de (regionale) overheid voor het beter uitwerken van grote energieprojecten, bijvoorbeeld met een uitgebreider businessplan en daarmee als extra stimulans voor investeringen in duurzame energie. Van de kosten voor deze uitwerking wordt 90% vergoed. De Stichting Zero Emissie Busvervoer ontvangt vanuit Europa een subsidie voor 3 jaar (met een verlengingsperiode van 1 jaar).

logo eib elena